Stikla pakešu nomaiņa plastikāta logos


anonsLai nomainītu plastikāta loga stikla paketi, var vērsties pēc palīdzības pie speciālistiem, vai arī nomainīt to saviem spēkiem. Nepieciešamība pēc stikla paketes nomaiņas var rasties divos gadījumos:

- ja pakete saplīsusi vai arī ieplaisājusi,

- ja nepieciešams uzlabot stikla paketes siltuma un skaņu izolācijas rādītājus.

Pat ja saplīsis tikai viens no stikla paketes stikliem, mērķtiecīgāk būtu nomainīt visu paketi, tādējādi nezaudējot tās hermētiskumu. Stikla paketes nomaiņa sastāv no trim etapiem:

- vecās stikla paketes nomērīšana, lai jauno izgatavotu pēc identiskiem izmēriem,

- vecās paketes demontāža,

- jaunās paketes uzstādīšana.

Vecās stikla paketes uzmērīšana

Stikla pakete ir uzstādīta loga rāmī un no iekšpuses nostiprināta ar plastmasas līstēm vai štapikiem. Lai uzmērītu stikla paketi, nav obligāti tā jāizņem. Pietiekami ir uzmērīt stikla redzamo daļu no štapika līdz štapikam un pieskaitīt 30 mm augstumam un platumam. Daudzi ražotāji uz metāla līstes starp stikliem uzrāda stikla paketes izmērus un tās raksturojumus. Šajā gadījumā mērīt neko nav nepieciešams, vienkārši var norakstīt dotos izmērus un, atbilstoši tiem, pasūtīt jaunu stikla paketi.

Vecās stikla paketes demontāža

Stikla paketes demontāžai nav nepieciešams kāds īpašs instruments, var izmantot plānu kaltu vai pat platu virtuves nazi. Uzsākt demontāžu vajadzētu, sākot no garākā štapika, jo tas ir elastīgāks. Šim nolūkam jāievieto nazis spraugā starp rāmi un štapiku, un akurāti jāiedzen tas spraugas garumā. Pēc tam jāatliec nazis, lai štapiks atlēktu nost no rāmja, un jāizvelk štapiks pilnībā. Pēc tam līdzīgi jāizņem arī pārējos štapikus un jāizņem stikla pakete, uzspiežot tai no ārpuses.

 Jaunās stikla paketes uzstādīšana

Lai uzstādītu jauno stikla paketi, būs nepieciešams gumijas āmurs. Pirms stikla paketes uzstādīšanas pa visu rāmi vienmērīgi jāizvieto plastmasas starplikas jeb distanceri. Pēc tam jāuzstāda pakete, kas iepriekš ir notīrīta. Štapiku uzstādīšanu jāveic apgrieztā kārtībā – vispirms īsākie, tad garākie. Jāuzsāk štapiku uzstādīšana no stūriem, pakāpeniski pārejot uz vidu, ik pēc brīža vidēji stipri uzsitot ar gumijas āmuru.

Atliek vairs nomazgāt stikla paketi, un darbs ir padarīts!